Spgsm. 1101 af 29. juni 2011 om den endagsundervisning PET påtænker at afholde i samtlige politikredse. Svar 9. august 2011.

Vist 98 gange.

PET - Stop had
PET – Stop had
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalg p√• foranledning af Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 1101 – 2010-11 – om redeg√łrelse for indholdet af den endagsundervisning Politiets Efterretningstjeneste p√•t√¶nker at afholde i samtlige politikredse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 9. august 2011.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre n√¶rmere for indholdet af den endagsundervisning Politiets Efterretningstjeneste p√•t√¶nker at afholde i samtlige politikredse med fokus p√• bl.a. offer- og myndighedsrelationer, herunder hvilket indhold der vil v√¶re omkring h√•ndteringen af hadforbrydelser og anmeldelse/registrering af disse.

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet f√łlgende udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, hvortil der kan henvises:
  “Politiets Efterretningstjeneste har i samarbejde med bl.a. Institut for Menneskerettigheder taget initiativ til en temadag om hadforbrydelser, som vil blive s√łgt gennemf√łrt i de enkelte politikredse i perioden fra efter√•ret 2011 til begyndelsen af 2012.

Formålet med initiativet er at styrke den samlede indsats med henblik på at forebygge, registrere og efterforske hadforbrydelser.

K√łbenhavns Politi har allerede i 2010 gennemf√łrt informationskampagnen “Stop hadforbrydelser” sammen med K√łbenhavns og Frederiksbergs kommuner og Institut for Menneskerettigheder. K√łbenhavns Politi vil derfor bidrage med sine erfaringer p√• temadagene i de √łvrige politikredse.

Programmet for temadagene vil omfatte forskellige aspekter af hadforbrydelser i Danmark, herunder omfang, type, udviklingstendenser, lovgivning og efterforskning af hadforbrydelser samt menneskeretlige problemstillinger. Temadagen vil endvidere inkludere en workshop samt perspektiver fra offersiden og fokus p√• m√łdet mellem myndigheder og offer.

Der henvises i √łvrigt til vedlagte program”.

Det i udtalelsen omtalte program for temadagene vedlægges.

* * *
Programmet
PET & Institut for Menneskerettigheder:
Temadag om hadforbrydelser

0815 KAFFE & THE
0830 Godmorgen. Velkomst
/ politidirekt√łren
0840 Introduktion til temadag om hadforbrydelser
/ Mikkel Christensen / Touda El Ouargui, PET
0900 Hadforbrydelser og menneskerettigheder
/ Lisbeth Garly Andersen / Mandana Zarrehparvar, Institut for Menneskerettigheder
0920 Dansk lovgivning & definition af hadforbrydelser
Introduktion til den danske lovgivning (§ 81, 6 og § 266b)
Hvordan adskiller hadforbrydelser sig fra almindelige forbrydelser?
/ Jesper H√łg, Station Amager
0945 PAUSE
1000 “Historien om en hadforbrydelse”, Case fra Station City
Hvad skal indgå i rapporteringen? Identifikation af hadforbrydelser?
Hvad b√łr politiet v√¶re s√¶rlig opm√¶rksom p√•?
/ Kriminalkommiss√¶r Bent S√łrensen, Efterforskningen, Station City
1030 Efterforskning af hadforbrydelser
Hvilke behov har anklagemyndigheden? Indikatorer på en hadforbrydelse.
Rigsadvokatens meddelelse til politikredsene. Eksempler på sager og domme.
/ Rigsadvokatassessor Christina Tassing, Rigsadvokaten
1130 FROKOST
1200 Offer for en hadforbrydelse
/ En personlig beretning v gæst
1230 Diskussion
13:00 Homoseksuelle og hadforbrydelser
/ Kenneth Engberg / S√łren Laursen, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
1330 STOP hadforbrydelser – hvordan g√łr vi?
Workshop: Hvordan sp√łrger man ind? Hvordan spotter man hadmotivet?
Hvordan kan vi g√łre registreringer og indberetninger bedre?
1400 PAUSE
1415 Workshop, forts.
1500 Tak for i dag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Programmet for temadagen hos Folketinget i pdf-format.