Sex Reassignment: Predictors and outcomes of treatment for transsexuals. Doktordisputats 11. juni 2002.

Vist 153 gange.

Sex Reassignment
Sex Reassignment

Titel Sex Reassignment: Predictors and
outcomes of treatment for transsexuals
Forfatter Yolanda Louise Susanne Smith
Forlag Universiteit Utrecht, Holland
Udgivet 11. juni 2002
Sprog Engelsk med hollandsk sammenfatning
Antal sider 176
ISBN-10 90-393-3035-2

Yolanda Louise Susanne Smith, der er f√łdt den 23. november 1962 i Haag, Holland, forsvarede den 11. juni 2002 sin doktordisputats – Sex Reassignment: Predictors and outcomes of treatment for transsexuals. (K√łnsskifte: Forudsigelser og resultater af behandling af transseksuelle), for at opn√• en doktorgrad ved universitetet i Utrecht.

Konklusionen
I unders√łgelsen, der er beskrevet i denne afhandling, indg√•r 345 ans√łgere til k√łnsskifteoperation. Mere end halvdelen af denne gruppe (232) blev anset for berettiget til operation.
Mere end halvdelen af den oprindelige gruppe fik foretaget k√łnsskifteoperationen (196). Fra 84 % af disse personer (188) blev der, indhentet opf√łlgende data. To transseksuelle udtrykte f√łlelser af beklagelse under og efter operationen. Begge begrundede disse f√łlelser med deres d√•rlige milj√łer og ikke til behandling i sig selv.
Langt st√łrstedelen af de k√łnsskifteopererede transseksuelle fungerer godt og gav ved opf√łlgningsunders√łgelsen udtryk for tilfredshed ved at leve i den nye k√łnsrolle. I betragtning af det store antal og unders√łgelsens udformning viste resultaterne, at k√łnsskifteoperation er en medicinsk effektiv behandling af voksne og unge transseksuelle forudsat, at der udf√łres en omhyggelig diagnose og gives professionel vejledning.

Resume
Kommende forskning underst√łtter den terapeutiske effekt af k√łnsskifteoperation for unge og voksne transseksuelle. Unders√łgelsens data stammer fra 345 patienter, der har ans√łgt om k√łnsskifteoperation. Af disse ans√łgere, begyndte 232 hormonbehandling, 113 gjorde ikke. 196 transseksuelle fik foretaget k√łnsskifteoperation. De opf√łlgende data blev indsamlet et til fire √•r efter k√łnsskifteoperation.
Resultaterne af 171 behandlede voksne transseksuelle viste forbedring p√• mange omr√•der efter k√łnsskifteoperationen. Det vigtigste symptom – k√łnsidentitetsforstyrrelsen – som var grunden til, at de havde anmodet om behandling var forsvundet efter behandling, hvilket er det prim√¶re form√•l med k√łnsskifteoperationen.
Hos patienterne blev der ogs√• fundet √łget tilfredshed med deres k√łnskarakterer. Hertil kommer, at de transseksuelles udseende matchede det √łnskede k√łn bedre efter behandling.
Den psykologiske funktion i gruppen var ogs√• forbedret efter k√łnsskifteoperation. De fleste fungerede ogs√• godt socialt og seksuelt i den nye k√łnsrolle. Frem for alt, udtrykte hovedparten af dem ikke beklagelse over deres k√łnsskifteoperation. Nogle f√• udtrykte forbehold over for de gavnlige virkninger af den opf√łlgende behandling. Is√¶r en enkelt fra mand til kvinde transseksuel udtrykte st√¶rk beklagelse og en anden en vis beklagelse under og efter behandlingen. Begge begrundede deres reaktioner med negative reaktioner over for dem fra samfundet. Langt det mindst udforskede og mest kontroversielle omr√•de med hensyn til k√łnsbehandling er tidlig (hormon)behandling af unge transseksuelle.
Resultaterne af denne unders√łgelse st√łtter beslutningen om at henvise velfungerende unge (mellem 16 til 18 √•r) til hormonbehandling. Hos de behandlede unge var k√łnsidentitetsforstyrrelsen ikke mere tilstede efter k√łnsskifteoperation.

De unge syntes ogs√• at fungere ganske godt socialt og psykologisk, og de var mere tilfredse med deres k√łnsrolle efter k√łnsskifteoperation. Ikke en eneste af de unge udtrykte beklagelse over beslutningen om at gennemf√łre k√łnsskifteoperation. Andre elementer i disputatsen konkludere, at sondringen mellem undertyper af transseksuelle er teoretisk og klinisk meningsfuld. De forskelle, der blev fundet mellem homoseksuelle og ikke-homoseksuelle transseksuelle tyder p√• forskellige udviklingsm√¶ssige veje for hver af disse undertyper.
De ikke-homoseksuelle undertyper vil k√łnsidentitetsforstyrrelsen med stor sandsynlighed medf√łre flere problemer.
Under hensyn til, at ikke-homoseksuelle især inden behandlingen blev fundet mere psykisk sårbare end de homoseksuelle, kan de have behov for ekstra vejledning under behandlingen.

Endelig har vi unders√łgt hvilke faktorer vurderingen forudsiger om forl√łbet og resultaterne af k√łnsskifteoperationen.
Berettigelsen af k√łnsskifteoperation var i vid udstr√¶kning baseret p√• faktorerne k√łnsidentitetsforstyrrelse, psykologisk stabilitet og det fysiske udseende. Transseksuelle med en ikke-homoseksuelle pr√¶ference, psykologisk ustabilitet og stor utilfredshed med deres udseende var mere udsatte for ringere funktion og st√łrre utilfredshed efter behandlingen.

Unders√łgelsens konklusion underbygger resultater fra tidligere, hovedsagelig tilbageskuende unders√łgelser, at k√łnsskifteoperation faktisk er effektiv, men at afhj√¶lpning af k√łnsidentitetsproblemer ikke er ensbetydende med et let liv.
Alligevel synes de strenge kriterier og standarden for professionel vejledning, som pt. er g√¶ldende, at hj√¶lpe med at l√łse k√łnsidentitetsforstyrrelsen hos de fleste af de transseksuelle, der deltog i denne unders√łgelse.

* * *
Der tages forbehold for oversættelsens rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til originalteksten. Tina Thranesen.

Omtale af doktordisputatsen hos Utrecht University.
Doktordisputatsen i sin helhed i pdf-format hos Utrecht University.