Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2010 fra Politiets Efterretningstjeneste. 8. december 2011.

Vist 48 gange.

RACI-rapport 2010
RACI-rapport 2010
PET offentligg√łr den 8. december 2011 en rapport om kriminelle forhold i 2010 om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering.

Forhold vedr√łrende k√łnsidentitet, transvestisme eller transseksualisme opg√łres ikke s√¶rskilt, men er indeholdt i gruppen, der antages at v√¶re motiveret af ekstremistiske opfattelser af sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering.

Rapporten viser, at det samlede antal forhold i 2010 vedr√łrende seksuel orientering er opgjort til 30 forhold mod 17 i 2009.

PET skriver derom:
Seksuelt orienterede forhold udg√łr 30 ud af de 139 forhold. Dette er en stigning i forhold til 2009, hvor 17 ud af 175 forhold var seksuelt orienterede. En tredjedel af de seksuelt orienterede forhold vedr√łrer chikane (12 ud af 30). Ca. halvdelen af disse chikaneforhold har v√¶ret verbal chikane i form af tilr√•b rettet mod homoseksuelle m√¶nd. En anden tredjedel af de seksuelt orienterede forhold er voldsforhold (11 ud af 30). Alle voldsforholdene blev beg√•et mod m√¶nd, som gerningsm√¶ndene opfattede som homoseksuelle. I 2009 var 11 af de 17 seksuelt orienterede forhold voldsforhold.

I gruppen seksuelt orienterede forhold indg√•r endvidere et drabsfors√łg, som vurderes at v√¶re omfattet af gruppen ‚ÄĚseksuelt orienterede forhold‚ÄĚ, idet motivet til overfaldet var, at gerningsmanden mente, at forurettede var p√¶dofil.

Stigningen fra 2009 til 2010 i antallet af seksuelt orienterede forhold skal muligvis ses i sammenh√¶ng med, at K√łbenhavns Politi, K√łbenhavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Institut for Menneskerettigheder i 2010 gennemf√łrte kampagnen ‚ÄĚStop hadforbrydelser‚ÄĚ, som bl.a. tog sigte p√• at styrke ofrenes vilje til at anmelde hadforbrydelser.

* * *
Rapporten i sin helhed hos PET i pdf-format.