Kriminalitet med mulig ekstremistisk baggrund registreres af Politiets Efterretningstjenenste.

Vist 88 gange.
Siden 1992 har Politiets Efterretningstjeneste modtaget indberetninger fra politikredsene om kriminelle forhold, der kan have racistisk baggrund.
Fra √•rsskiftet 2008/2009 blev ordningen udvidet til ogs√• at omfatte kriminalitet, der “udspringer af andre ekstremistiske holdninger end racisme”.
Samtidig besluttede Politiets Efterretningstjeneste fremover selv at indhente de relevante oplysninger direkte fra politiets registre.

Om et forhold muligt har ekstremistisk baggrund beror p√• en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder oplysninger om gerningsmanden, omst√¶ndighederne i forbindelse med det kriminelle forhold, forurettedes opfattelse af forholdets karakter samt oplysninger om gerningsstedet og forurettede eller genstanden for det kriminelle forhold. Der vil i den forbindelse skulle l√¶gges v√¶gt p√•, om det kriminelle forhold m√• anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske sp√łrgsm√•l eller af sp√łrgsm√•l vedr√łrende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

P√• baggrund af oplysningerne vil Politiets Efterretningstjenenste – PET – udarbejde en √•rlig redeg√łrelse for udviklingen p√• omr√•det.

Meddelelse af 23. december 2008 fra Politiets Efterretningstjenenste РPET Рom ovenstående.
Skrivelse fra PET om indberetning af kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund af 23. december 2008 til samtlige politikredse og Rigspolitiets afdelinger.
Forbrydelser med ekstremistisk baggrund – en orientering fra PET.
√Örlige redeg√łrelser fra PET om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.

* * *
Registreringen indeholder ikke s√¶rskilte opg√łrelser vedr√łrende k√łnsidentitet, transvestisme eller transseksualisme.