Femten Aar i Mandst√łj

Vist 148 gange.

Femten Aar i Mandst√łj
Femten Aar i Mandst√łj

Titel Femten aar i mandst√łj
Forfatter Ukendt
Forlag Skandinavisk Forlag, K√łbenhavn
Udgivet 1929
Sprog Dansk
Antal sider 32

“Kapt. Barker”s Afsl√łring er Samtaleemnet over hele Verden.
Ingen forstaar, hvordan det har været denne Kvinde muligt at bevare sin Hemmelighed i saa lang Tid.
Denne Bog, der er bearbejdet paa Grundlag af Eventyrerskens udf√łrlige Tilstaaelse besvarer ikke alene Sp√łrgsmsalet, men giver tillige et interessant indblik i en ulykkelig Kvindes Sj√¶leliv.
Kvinden, “Kaptajn Barker”, der i femten Aar optraadte i Mandst√łj og udgav sig for at v√¶re Fader til sine egne B√łrn, skildrer i denne opsigtsv√¶kkende Bog sit m√¶rkelige √Ügteskab med den dybt fortvivlede Hustru, der nu ikke aner, om hun er gift eller ej.

Forhistorien.
Tirsdag den 5. Marts 1929 blev der til Politiet i London indgivet en Bedragerianmeldelse paa Kaptajn Barker – – – – en Mand, der var velkendt indenfor de bedste Kredse.
Paa Foranledning af Anklagemyndigheden blev han straks indsat i det gamle Brixtonf√¶ngsel, der nu hovedsagelig anvendes af Milit√¶ret. Efter engelsk Lov skal enhver Arrestant underkastes et grundigt L√¶geeftersyn, forinden F√¶ngsling kan finde Sted. Mod denne Unders√łgelse protesterede han energisk. Men det hjalp ikke.
Da han satte sig til Modv√¶rge, blev T√łjet frataget ham med Magt.
Til alles Forundring viste det sig nu, at den saakaldte Kaptajn var – – – en Kvinde. Ved det Forh√łr, der straks blev iv√¶rksat, tilstod hun, at hendes rigtige Navn var Mrs. Valerie Smith. De sidste 15 Aar havde hun optraadt i Mandst√łj under Navnet “Kaptajn Barker”. Oprindelig var hun gift med en Mand.
I 1914 blev hun imidlertid Enke.
Da Krigen udbr√łd, drev Eventyrlysten hende til at maskere sig som Mand og melde sig som Frivillig. Ude ved Fronten gjorde hun en Tid Tjeneste som.Sygeplejer og senere som Chauff√łr ved Proviantvognene. Ved Krigens Afslutning bestemte hun sig til at forts√¶tte Livet som.Mand. Hun var Moder til to B√łrn, der¬∑altid kaldte hende “Papa”. B√łrnene havde hun fortalt, at deres Moder var d√łd for baade Aar og Dag siden.
Under Navnet “Kaptajn Barker” giftede¬∑hun sig igen – – – med en Kvinde. Dette √Ügteskab varede tre Aar, indtil “Kaptajnen” en sk√łnne Dag forlod sin Hustru, fordi “han” havde truffet en anden Kvinde, “han” syntes bedre om.
Ved Afsl√łringen anstillede den forladte “Hustru” sig meget overrasket og tilb√łd at afl√¶gge Ed paa, at “Kaptajnen” virkelig var en Mand. I det daglige Liv spillede “Kaptajnen” en ret fremtr√¶dende Rolle. “Han” stiftede saaledes en Forening af gamle Soldater, der havde deltaget i Tr√¶fningerne ved Mons.
Ret naturligt maatte Afsl√łringen v√¶kke en Storm af Opsigt Verden over. Hvorledes har det v√¶ret denne Kvinde muligt i saa mange Aar at skuffe alle¬∑og leve sit Liv som Mand, er det br√¶ndende Sp√łrgsmaal.
Denne Bog, der er bearbejdet efter “Kaptajnen”s detaillerede Tilstaaelse i Retten og de engelske Blades udf√łrlige Kommentarer, besvarer Sp√łrgsmaalet og giver samtidig L√¶seren et interessant men uhyggeligt Indblik i en fantastisk Eventyrerskes m√¶rkelige Dobbelttilv√¶relse som Kvinde og Mand.

* * *
Kaptajn Leslie Ivor Victor Gauntlett Slight Barker blev f√łdt den 27. august 1895 i landsbyen St. Glements p√• den engelske kanal√ł, Jersey, som pige og fik ved d√•ben navnet Lillias Irma Valerie Barker. Hun var datter af Thomas William Barker og hans hustru Lillian Adelaide.
Lillias Irma Valerie Barker d√łde i 1960 og er begravet i en um√¶rket grav i Kessingland kirkeg√•rd n√¶r Lowestoft, Suffolk.