CPR-kontoret. Det Centrale Personregister

Vist 765 gange.
CPR-kontoret
Det Centrale Personregister

Holmens Kanal 22,
1060 K√łbenhavn K.
Tlf.: 72269735
E-mail: cpr@cpr.dk

Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) er et centralt, landsdækkende grundregister. Hovedformålet er at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af disse. Det er herudover et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om de pågældende, som f.eks. bopælsadresse, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri. CPR indeholder således kun personoplysninger knyttet til de registrerede personer.

CPR levere oplysninger fra CPR til offentlige myndigheder og private.
CPR tager sig endvidere af drift, vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet, ligesom kontoret er ankeinstans i sager vedr√łrende folkeregistrering.
På hjemmesiden er der orientering om personnummerforhold og om personnummerets opbygning, omtale af og links til den relevante lovgivning.
CPR h√łrer under √ėkonomi- og Indenrigsministeriet.

Juridisk k√łnsskifte
Pr. 1. september 2014 behandler CPR-kontoret ans√łgninger om nyt personnummer i forbindelse med juridisk k√łnsskifte jf. Lov om Det Centrale Personregister, ¬ß 3, stk. 6.
Vejledende information til personer, som har s√łgt om nyt personnummer fra CPR-kontoret den 1. september 2014.

CPR-kontoret har p√• denne side en omtale af juridisk k√łnsskifte med link til de blanketter, der skal anvendes ved ans√łgningen og bekr√¶ftelsen p√• ans√łgningen.

Det Centrale Personregisters (CPR) virke er reguleret i Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), Bekendtg√łrelse om folkeregistrering m.v. og Vejledning om folkeregistrering.

CPR kontoret havde indtil den 9. oktober 2015 hjemme på Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.