B 65. Bilag 5. Spgsm. 4. Landsforeningen for B√łsser og Lesbiskes henvendelse af 15. maj 2008 til Sundhedsudvalget. Sp√łrgsm√•l den 19. maj 2008. Svar den 9. juni 2008.

Vist 122 gange.
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 15. maj 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bem√¶rkninger til beslutningsforslag B 65 – Samling: 2007-08 (2. samling).
Den 19. maj 2008 stillede Sundhedsudvalget sp√łrgsm√•l nr. 4 om kommentar til henvendelse af 15. maj 2008 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske – bilag 5 – til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 9. juni 2008.

* * *
Indholdsfortegnelse
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiskes skrivelse af 16. april 2008
Sp√łrgsm√•let til ministeren
Ministerens svar p√• sp√łrgsm√•let
Kildehenvisninger

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Landsforeningen for B√łsser og Lesbiskes skrivelse af 15. maj 2008.

Sundhedsudvalget

Vedr. B 65: Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder

Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske har med stor interesse fulgt debatten omkring f√łrstebehandlingen af forslag B 65.

Landsforeningen finder det rigtigt at gennemf√łre et opg√łr med usmidig lovgivning, som via rigid opfattelse af k√łn skaber helt un√łdvendige problemer for en gruppe borgere.

Det var os derfor en stor gl√¶de at bem√¶rke, at modstanden mod forslaget var mindre en ved denne forstehehandling end sidst, forslaget blev fremsat. Vi mener dog, at debatten har overset visse fakta, som vi her vil g√łre rede for.

Det h√¶vdes fra manges side, at det at g√łre cpr-nummeret k√łnsneutralt √łdel√¶gger cpr-registrets karakter af grundregister [1]. Dette beror imidlertid p√• en misforst√•else.

Cpr-registret indeholder en række oplysninger om borgerne, f.eks.
  1. Navn
  2. Adresse
  3. F√łdedato
  4. k√łn
  5. Entydig ID (cpr-nr)

Det er i dag s√•dan, at de sidste elementer er sl√•et sammen, s√•ledes f√łdselsdato og k√łn er kodet ned i cpr-nummeret: Datoen er en del af nummeret og k√łnnet fremg√•r af en regel, som till√¶gger lige numre til kvinder, ulige numre til m√¶nd.

Der er intet til hinder for at skille dataelementerne ad og lagre oplysninger om k√łn (og evt. f√łdselsdato) s√¶rskilt. Myndigheder og virksomheder, som har en legitim interesse i at kende borgernes k√łn, vil stadig have adgang til dette via cpr-registret.

Gr√¶nsefladen mellem cpr-registret og brugerne er i dag webservices, og allerede i dag er k√łn tilg√¶ngeligt som s√¶rskilt felt i mange af disse services [2]. Brugerne vil s√•ledes fortsat have adgang til dataelementet k√łn.

Der er muligvis en del applikationer i dag, der benytter reglen om lige og ulige cpr-numre.
Det kan dog ikke ses som en forhindring for at gennemf√łre √¶ndringen. S√•ledes har man f.eks. i 2001 besluttet at modificere reglen om modulus 11 kontrol, hvorefter CPR-Kontoret opfordrede alle kunder til at √¶ndre deres IT-systemer, s√•ledes de ikke indeholder moduluskontrollen. Det f√łrste personnummer, der ikke opfylder modulus 11 kontrol blev tildelt 1. oktober 2007.

Da cpr-registret blev oprettet, var det ydermere praktisk at have så meget information som muligt i selv nummeret pga. de tekniske begrænsninger i it-systemerne. I nutiden er det intet problem at håndtere meget store datamængder, og derfor heller ikke til besvær at indhente sekundære oplysninger fra cpr-registret frem for at lade dem fremgå af selve cpr-nummeret.

Der er s√•ledes intet der taler imod at g√łre cpr-nummeret k√łnsneutralt, og processen i den retning b√łr s√¶ttes i gang nu.

Hvad ang√•r de resterende dele af forslaget, kan Landsforeningen varmt anbefale at det g√łres lettere at skifte navn. Det tjener intet form√•l at tvinge borgere til at b√¶re et navn, der ikke er i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet.

Det er i debatten fremf√łrt, at det allerede i dag er muligt at skifte navn, men det er en sandhed med modifikationer. Loven bemyndiger ressortministeren til at fasts√¶tte regler om, hvordan transseksuelle kan undtages fra kravet om at navnet skal svare til (biologisk) k√łn. Reglerne er blevet s√•dan, at kun hvis borgeren af Sexologisk Klinik er blevet diagnosticeret som transseksuel, kan der skiftes navn. Dette finder Landsforeningen helt overfl√łdigt. Beslutningsforslagets punkt om frit navneskift er derfor substantielt.

Med hensyn til tredje og sidste del af forslaget vedr√łrende transpersoners adgang til operation, er det entydigt, at der i dag opleves problemer. Det er Landsforeningens holdning, at der b√łr initeres en proces, der kan bedre forholdene omkring adgang til behandling.

Robin Svegaard. Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen. Retspolitisk talsperson

Noter
  1. [Retur] Jfr. F.eks. 2006-07 B 142 Spm. 23 og 1. behandlingen af nærværende forslag
  2. [Retur] F.eks. STAM, STAMBEGR, NAVNE1, NAVNE2, NAVNE3 OG FODSOG

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 15. maj 2008 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske, jf. B 65 – bilag 5.

[Til indholdsfortegnelsen] Svar
I henvendelsen har Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske bl.a. givet udtryk for st√łtte til de forslag, der er fremsat med beslutningsforslag nr. B 65, om myndige personers frie adgang til at v√¶lge, hvilken k√łnsidentitet deres personnummer skal udtrykke, og frie adgang til at v√¶lge fornavn.

Jeg har ingen bemærkninger hertil. Jeg kan om regeringens synspunkter på forslagene henvise til min tale ved 1. behandlingen af beslutningsforslaget.

Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske har desuden anf√łrt, at der b√łr igangs√¶ttes en proces, der kan bedre forholdene omkring adgang til behandling.

Jeg kan hertil oplyse, at det udredningsforl√łb, som personer, der √łnsker en k√łnsskifteoperation, gennemg√•r, skal sikre, at der er medicinsk indikation for indgrebet, og at ans√łgeren fuldt ud kan overskue konsekvenserne af indgrebet. Udredningen sker i overensstemmelse med internationale standarder p√• omr√•det. De oplysninger, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har om proceduren for k√łnsskifte i blandt andet de √łvrige nordiske lande, tyder s√•ledes heller ikke p√•, at udredningsforl√łbet i Danmark adskiller sig v√¶sentligt fra udredningsforl√łbet i de p√•g√¶ldende lande. Jeg ser p√• den baggrund ikke behov for at igangs√¶tte en s√¶rskilt unders√łgelse af proceduren for k√łnsskifteoperationer.

Jeg kan tilf√łje, at sp√łrgsm√•let om den fremtidige tilrettel√¶ggelse af udredningen af personer, der √łnsker at gennemg√• et k√łnsskifte – som i dag varetages af Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet – indg√•r i Sundhedsstyrelsens overvejelser vedr√łrende specialeplanl√¶gning p√• omr√•det.

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Kildehenvisninger
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Henvendelsen fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.