B 142. Bilag 10. Spgsm. nr. 42. Henvendelse fra S.J.J. (Sascha Jane Johansen) til Sundhedsudvalget af 30. juli 2007. Sp√łrgsm√•l 42 til ministeren. Svar den 27. september 2007.

Vist 775 gange.
S.J.J., der er identisk med Sascha Jane Johansen, fremsendte den 30. juli 2007 i anledning af beslutningsforslag B 142 en skrivelse til Sundhedsudvalget, der den 31. juli 2007 i spgsm. nr. 42 bad indenrigs- og sundhedsministeren, Lars L√łkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007.
Sascha Jane Johansen har anmodet Sundhedsudvalget om, at hendes henvendelse ikke offentligg√łres.

F√łlgende kan oplyses om henvendelsen efter af tale med Sascha Jane Johansen:

* * *
Kort om henvendelsens indhold
Sascha Jane Johansen redeg√łr for sin opv√¶kst og om, hvordan hun blev bekendt med sin transseksualisme. Videre fort√¶ller hun om det behandlingsforl√łb, hun har gennemg√•et.
Hun fik af sin praktiserende l√¶ge en henvisning til Sexologisk Klinik via Psykiatrisk Hospital, Risskov, √Örhus, der stillede diagnosen: “JJ har v√¶ret til ambulant unders√łgelse, han findes psykisk up√•faldende, specielt er der ingen psykosesuspekte symptomer, og han opfylder de diagnostiske kriterier for diagnosen transseksualitet.”
Efter 22 samtaler fordelt over 2 ¬Ĺ √•r, ville ‘Sexologisk Klinik ikke tiltr√¶de diagnosen og dermed ikke st√łtte hendes √łnske om en k√łnsskifteoperation, hvilket hun forel√łbelig har affundet sig med.
Videre redegjorde hun for forskellige diskriminerende episoder, hun har v√¶ret udsat for og det gl√¶delige ved, at hun i dag som kvinde har gennemf√łrt en ny uddannelse og i dag er i besk√¶ftigelse, samt at hun i dagligdagen p√• arbejde s√•vel som i fritiden accepteres fuldt ud som kvinde.

* * *
Sp√łrgsm√•l nr. 42
Ministeren bedes kommentere den fortrolige henvendelse af 33. juli 2007 fra S.J.J, jf. B 142 – bilag 10.

Svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 42
I brevet har S.J.J. redegjort for sine personlige oplevelser som transseksuel og udtrykker sin st√łtte til de forslag, Enhedslisten fremsatte i beslutningsforslag nr. B 142.

Jeg har ikke bemærkninger hertil.

* * *
Kildehenvisninger
Folketingets jorunal vedr√łrende henvendelsen – bilag 10 – fortroligt bilag.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.